Robert geeft hardlooptrainingen en zet mensen in beweging

06 31 79 42 13

info@robertrent.nl

Privacyverklaring

Home » Privacyverklaring

Privacy verklaring

Robert Rent, gevestigd Bergstraat 10, 3811NH Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Robert Rent
robertrent.nl
Bergstraat 10
2811NH Amersfoort
06-31794213
info@robertrent.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Robert Rent verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt en ten behoeven van het eigen proces. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Gezondheidsgegevens die gegeven worden in de gezondheidsverklaring
 • Alle gegevens die de cliënt verstrekt over zijn/haar persoonlijke situatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerk ik persoonsgegevens

Robert Rent verwerkt jouw persoongegevens voor de volgende doelen:

 • Om te kunnen of bellen of e-mailen over afspraken
 • Om de cliënten te helpen in zijn/haar proces d.m.v. opbouw van dossier
 • Eventueel verzenden van een nieuwsborief
 • Voor het verzenden van facturen

Geautomatiseerde besluitvorming

Robert Rent neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Robert Rent) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Robert Rent bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Robert Rent bewaart jouw NAW gegevens, digitaal en op papier minimaal 7 jaar volgens de eisen van de belastingdienst. Verslaglegging van het therapeutisch traject blijft tien jaar bewaard om eventuele vervolgconsulten effectief te kunnen oppakken. Verslaglegging wordt digitaal en op papier gedaan en beveiligd met een wachtwoord dan wel achter slot en grendel bewaart. Indien jij jouw persoonsgevens en dossier na 7 jaar vernietigd wil hebben stuur dan een e-mail info@robertrent.nl.

Rechten

Te allen tijde heb jij recht op inzage in je persoonsgegevens, maar ook de mogelijkheid om je persoonsgegevens te wijzigen of het wissen van je persoonsgegevens. Je kunt een schriftelijk verzoek indienen om deze gegevens in te zien of ze te wijzigen. Een schriftelijk verzoek kan je indienen door een e-mail te sturen naar info@robertrent.nl

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, mocht je het niet eens zijn met de manier waarop Robert Rent met de gegevens omgaat.

Delen van persoonsgegevens met derden

Voor het informeren van derden (je huisarts bijvoorbeeld) zal ik jouw gegevens alleen gebruiken met jouw nadrukkelijke schriftelijke toestemming. Robert Rent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Robert Rent blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer of smartphone. Robert Rent gebruikt cookies uitsluitend en alleen om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. De gegevens helpen mij om mijn site en mijn dienstverlening verder te ontwikkelen en te verbeteren. Bij jouw eerste bezoek aan de website wordt je geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Externe links

Op RobertRent.nl vind je ook externe links naar bijvoorbeeld andere websites, social media.

Wanneer je op deze link klikt verlaat je de website of wordt er in een nieuw tabblad de pagina geopend. Deze externe websites zullen gebruik maken van bijvoorbeeld andere cookies. Robert Rent is hier niet aansprakelijk voor en verwijst je daarvoor naar de privacyverklaring of cookieverklaring van de desbetreffende website.

De social media buttons zijn er om je zo gemakkelijk mogelijk in contact te laten komen en updates te volgen van Robert Rent.

Datum: 11 juni 2019